Disclaimer

Disclaimer Ondanks het feit dat de eigenaar of beheerder van deze website de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. De eigenaar of beheerder is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Evenmin is de eigenaar of beheerder aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén enkel recht worden ontleend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, verzoeken wij u dit te melden zodat eventuele maatregelen genomen kunnen worden.

Neem contact met ons op